houdingRolfing® waaronder rolfing therapie, is een in de jaren dertig en veertig door de Amerikaanse biochemica en fysiologe Dr. Ida Rolf (1896-1979) ontwikkelde methode om het natuurlijk evenwicht in het lichaam te herstellen, de houding te verbeteren en de bewegingsmogelijkheid van de patiënt te bevorderen.
Dr. Ida Rolf vergeleek het menselijk lichaam ook wel met een blokkentoren zoals een kind die maakt. Zolang het lichaam precies op één lijn is, is alles goed, maar als er één deel scheef staat, wordt het geheel instabiel. Deze verstoring van de lichamelijke structuur wordt niet alleen veroorzaakt door een ongeval, maar ook door een emotioneel probleem, stress of een slechte houding. De spieren die normaal gesproken alleen in actie komen als dat van hen verlangd wordt, verkeren dan voortdurend in een spanningstoestand. Dit gebrek aan evenwicht tussen spieren veroorzaakt misvormingen in de houding, bewegingsbeperking, pijn en stijfheid.
Rolfing® therapie gaat ervan uit dat de houding van de mens in optimale conditie, in overeenstemming is met het zwaartekrachtveld van de aarde. Misvormingen van het lichaam worden geaccentueerd door de zwaartekracht.

De rolfing therapie is erop gericht te streven naar een rechtop staande mens bij wie het mogelijk is een rechte lijn te trekken door oor, schouderkop, dijbeenkop, knie en buitenkant van de enkel. Elk blok staat voor een deel van het lichaam.